Informasjon om batteriavhending
    
I forbindelse med salg av batterier eller ved levering av enheter som inneholder batterier, er vi forpliktet til å gjøre deg oppmerksom på følgende:
Som sluttbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Du kan returnere gamle batterier, som tilbyr eller har tilbudt i vårt nye batterisortiment, gratis til vårt ekspedisjonslager (ekspedisjonsadresse). Symbolene som vises på batteriene har følgende betydning:
Symbolet på søppeldunken med kryss over betyr at batteriet ikke kan kastes sammen med husholdningsavfallet.
Pb = Batteri inneholder mer enn 0,004 masseprosent bly
Cd = Batteri inneholder mer enn 0,002 masseprosent kadmium
Hg = Batteri inneholder mer enn 0,0005 masseprosent kvikksølv.


Vær oppmerksom på instruksjonene ovenfor.