Impressum

Juridisch adres:


Ninepoint  GmbH
deze zijn vertegenwoordigd door de bedrijfsleider Nicole Hänel
Im Mediapark 8
50670 Köln
Duitsland
Telefoon: 022197598330
Telefax: 022197598333
BTW-nummer: DE295361469
geregistreerd in het handelsregister van de lokale rechtbank Köln
Handelsregisternummer HRB 80803


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.


Wij zijn niet bereid en niet verplicht aan geschillenbeslechtingsprocedure alvorens geschillencommissies voor gebruikers deel te nemen.