Information om hur du gör dig av med batterier
    
I samband med försäljning av batterier eller leverans av apparater som innehåller batterier är vi skyldiga att uppmärksamma dig på följande:
Som slutanvändare är du enligt lag skyldig att återlämna använda batterier. Du kan returnera gamla batterier, som erbjuder eller har erbjudits i vårt sortiment av nya batterier, kostnadsfritt till vårt leveranslager (leveransadress). De symboler som visas på batterierna har följande betydelse:
Symbolen med den överkryssade soptunnan innebär att batteriet inte får slängas med hushållsavfallet.
Pb = Batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
Cd = Batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
Hg = Batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.


Vänligen uppmärksamma ovanstående instruktioner.