Returtagning av elektronisk utrustning

Avfall av elektrisk utrustning kan innehålla farliga ämnen och därmed utgöra en fara för människors hälsa och miljön. Det krävs därför ett korrekt bortskaffande.
Vänligen observera att radera dina personuppgifter på den avfall elektriska utrustning som ska bortskaffas innan du returnerar den till oss.
För dig som privat hushåll är återlämnandet till oss och till de kommunala återvinningscentralerna kostnadsfritt. Adresser och öppettider för de kommunala återvinningscentralerna får du reda på i din stad eller kommun. Dessutom kan du enkelt och bekvämt återlämna WEEE i vissa fall som beskrivs närmare nedan.

1. Retur 1 : 1 - stora apparater som levereras via våra kontrakterade leverantörer av leveranslogistik.

1. Om du köper en ny elektronisk apparat som är större än 25 centimeter i yttermått och överskrider en förpackningsstorlek som är tillåten för oss att returnera, kan du returnera en gammal elektrisk apparat av samma apparattyp med i huvudsak samma funktioner som den nya apparaten kostnadsfritt till oss i enlighet med ElektroG. Paketstorleken överskrids för oss om paketet väger mer än 31,5 kg, paketet har en sidolängd som är större än <1,20 m och ett omkretsmått som är större än (1x längd + 2x bredd + 2x höjd) 3,00 m.
2. Om du vill returnera din gamla elektriska apparat på detta sätt, vänligen kontakta kundtjänst.

2. Retur 1 : 1 - stora apparater som levereras med paketpost.

Du kan returnera gamla elektriska apparater, med ett yttermått som är större än 25 centimeter, till oss i ett paket med en paketvikt på högst 31,5 kg, maximal sidlängd <1,20 m och ett bandmått som (1x längd + 2x bredd + 2x höjd) inte överstiger 3,00 m. Vänligen kontakta vår kundtjänst för detta ändamål.

3. Retur 0 : 1 - små uttjänta elektriska apparater som tas tillbaka via paketpost.

Avfallande elektriska apparater som inte är större än 25 centimeter i något yttre mått kan returneras till oss i hushållsmängder genom att skicka tillbaka dem till oss. Vänligen kontakta vår kundtjänst för detta ändamål.

4. Frivillig återtagning: bortskaffande av gamla enheter i ASUS eShop.

Som en tjänst till våra kunder tar vi frivilligt tillbaka vissa uttjänta elektriska apparater - utöver det lagstadgade återtagningskravet - genom avtal och gör oss av med dem på ett korrekt sätt åt dig i enlighet med de lagstadgade kraven.