Ta tilbake av elektronisk utstyr

Avfall av elektrisk utstyr kan inneholde farlige stoffer og dermed sette menneskers helse i fare & miljøet. Riktig deponering er derfor nødvendig.
Vær oppmerksom på å slette dine personopplysninger om det elektriske avfallet som skal kastes før du returnerer det til oss.
For deg som privathusholdning er returen til oss og til de kommunale gjenvinningssentralene gratis. Du kan finne ut adresser og åpningstider til de kommunale gjenvinningssentralene fra din by eller kommune. I tillegg kan du enkelt og bekvemt returnere EE-avfall i visse tilfeller beskrevet mer detaljert nedenfor.

1. Retur 1 : 1 - store apparater levert via våre avtalte leveringslogistikkleverandører.

1. Hvis du kjøper en ny elektronisk enhet som er større enn 25 centimeter i ytre mål og overskrider en pakkestørrelse som er tillatt for oss å returnere, kan du returnere en gammel elektrisk enhet av samme enhetstype med i hovedsak de samme funksjonene som den nye enheten til oss gratis i henhold til ElektroG. Pakkestørrelsen overskrides for oss dersom pakken veier mer enn 31,5 kg, pakken har en sidelengde større enn <1,20 m og en omkretsdimensjon større enn (1x lengde + 2x bredde + 2x høyde) 3,00 m.
2. Hvis du ønsker å returnere ditt gamle elektriske apparat på denne måten, vennligst kontakt kundestøtte.

2. Retur 1 : 1 - store hvitevarer levert med pakkepost

Du kan returnere gamle elektriske apparater, med utvendig mål større enn 25 centimeter, til oss i en pakke med pakkevekt på maksimalt 31,5 kg, maksimal sidelengde <1,20 m og stroppmål som ( 1x lengde + 2x bredde + 2x høyde) ikke overstiger 3,00m. Vennligst kontakt vår kundestøtte for dette formålet.

3. Retur 0 : 1 - små elektriske apparater tatt tilbake via pakkepost.

Elektrisk avfall som ikke er større enn 25 centimeter i noen ytre dimensjon kan returneres til oss i husholdningsmengder ved å sende det tilbake til oss. Vennligst kontakt vår kundestøtte for dette formålet.

4. Frivillig tilbakelevering: avhending av gamle enheter hos ASUS eShop

Som en tjeneste til kundene våre tar vi frivillig tilbake visse typer avfall av elektrisk utstyr - utover det lovlige kravet om tilbakelevering - etter avtale og deponerer det på riktig måte for deg i samsvar med lovkravene.< /div>